Nederlands ( NL )
Inschijvingen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

>
Visum

Als inwoner van de Europese Unie is een visum niet nodig.

Inschrijving
- Vul bijgaand inschrijffomulier in en stuur het naar ons bureau per e-mail of fax samen met een aanbetaling van 250 euro (zie de rubriek ‘betaling’ hieronder). Na ontvangst van het inschrijfformulier waarmee u de algemene voorwaarden accepteert, krijgt u per e-mail of fax een bevestiging met alle nodige informatie over uw verblijf en een gespecificeerde factuur.
- Bij late inschrijving (minder dan twee weken voor het begin van uw verblijf) verzoeken we u van te voren contact met ons op te nemen per telefoon.

Verzekering
- U moet zelf zorg dragen voor een verzekering die uw reis en verblijf dekt (ziekte, ongeval, diefstal).
- Als inwoner van de Europese Unie moet u de Europese verzekeringskaart bij u hebben dat op te vragen is bij uw verzekeringsmaatschappij voor het terugkrijgen van uitgaven ten behoeve van medische zorg.

Betaling
Bij inschrijving moet u een voorschot betalen van 250 euro, bij voorkeur per Visa of Mastercard. Als u het bedrag wil overmaken of per cheque wil betalen verzoeken we u van te voren contact met ons op te nemen. Het bedrag van uw factuur moet uiterlijk twee weken voor het begin van uw verblijf bij ons binnen zijn. Na deze termijn behouden we ons het recht voor over uw plaats te beschikken.
De betaling wordt gedaan in euro’s en moet vrij zijn van bijkomende (bank)kosten.

Wijze van betaling
- Per creditcard Visa of Master Card
- Via SWIFT ten name van :
CCM NICE JOFFRE 21, rue de la Buffa- 06000 Nice
BANKCODE : 15899
LOKETCODE : 08950
REKENINGNUMMER : 00017100945
RIB SLEUTEL: 03
REKENINGHOUDER : AZURLINGUA
IBAN : FR76 1589 9089 5000 0171 0094 503
SWIFT : CMCIFR2A

Belangrijk: vanwege de tijd die er is tussen uw opdracht en de ontvangst raden we u aan ons per fax een kopie van uw betaalopdracht te sturen .

- Per bankcheque of eurocheque in euro’s ten name van AZURLINGUA.
Hoe u ook betaalt, zorg ervoor dat de naam(namen) van de student(en) en het inschrijfnummer duidelijk zichtbaar is(zijn).

Annulering en wijziging
- Bij annulering door u meer dan twee weken voor het begin van uw verblijf wordt 140 euro ingehouden op de overgemaakte som voor dossierkosten.
- Bij annulering door u minder dan twee weken voor het begin van uw verblijf wordt 290 euro ingehouden op het totale bedrag. Bij afwezigheid op de eerste cursusdag wordt niets terugbetaald.
- Bij onderbreking of wijziging van uw verblijf bij Azurlingua van u uit wordt niets terugbetaald.
- Azurlingua behoudt zich het recht voor een cursus te wijzigen als het aantal ingeschreven cursisten minder dan vier is. De school zal daartegenover een teruggave van de kosten of een vermindering van de lessen voorstellen, vastgesteld naar aanleiding van het aantal cursisten en de aard van de cursus.
- Terugbetalingen worden gedaan 4 maanden na aanzegging van de annulering bij ons bureau.

Klachten
Klachten die niet tijdens uw verblijf gemeld zijn bij ons worden na uw vertrek niet meer ontvankelijk verklaard.

Feestdagen
Er is geen les op de feestdagen en deze worden niet terugbetaald of ingehaald, behalve individuele lessen die ingehaald worden tijdens uw verblijf.

Schoolreglement
Bij aankomst moet u zich conformeren aan het schoolreglement. Als uw gedrag van die aard is dat het het goede verloop van de cursus hindert, kunt u onmiddellijk uitgesloten worden, zonder waarschuwing noch teruggave van de verblijfskosten.

Onderdak
- Een borg van 200 euro wordt gevraagd voordat u in uw kamer op de centrale campus of in een eenkamerflat trekt. Deze wordt op de dag van uw vertrek teruggegeven, eventueel met aftrek van kosten voor breuk, manco’s, reparatie of schoonmaak.
- Toeristenbelasting is inbegrepen in onze tarieven.
- Een reglement behorende bij uw verblijfplaats wordt u overhandigd bij aankomst en moet gedurende uw verblijf nauwgezet nageleefd worden.

http://www.azurlingua.com/adultes/tarifs2011.html

Le saviez-vous ?

220 millions de personnes parlaient français en 2011 et le français est la deuxiemme langue la plus enseignée dans le monde

 

Reasons to come to Azurlingua...


Disposal for the very beginners.


A quality label awarded by the French Government.


Rates and "custom" packages that meet your expectations.


Partnerships with other institutions and Universities.

With 11 different levels of French, Azurlingua proudly offers you a tailored education.


NEW : You have the option of paying in 2, 3 or 4 installments with no extra-charge


And many more
 
 
image image image

Join us on Facebook

 
Réseaux sociaux

Recommandez-nous sur Facebook !



Vous avez aimé cette page ?
Alors aidez nous à la rendre populaire !


Azurlingua

Wij zijn lid van
soufflecampus francecsnfla

Zij vertrouwen erop dat wij

centre d'examen SELFEE